Záverečný výstup projektu Loď života bol realizovaný v Dlhej nad Oravou

OZ Misia mladých v spolupráci so Zariadením núdzového bývania realizovali v rámci projektu Loď života viaceré aktivity, ktoré boli určené deťom a matkám umiestneným v zariadení núdzového bývania v Dolnom Kubíne. Cieľom projektu bolo prostredníctvom jednotlivých aktivít prispieť k rozvoju ich životných zručností, podporiť ich zdravý psychosociálny vývoj a tiež im poskytnúť jednotlivé možnosti kvalitného…