Fašiangový karneval v Bzinách

Dňa 01. marca 2014 o 14.30 hodine sa naša sála Obecného úradu na Bzinách premenila na rozprávku plnú hier, zábavy, súťaží, dobrej nálady a bábkového divadla. Stretli sme tu princezné, rytierov, šašov, čarodejnice ako aj iné krásne a zaujímavé masky, do ktorých sa obliekli nielen naše deti, ale aj študenti VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a pracovníci obecného…

Keď manželstvo spojí hudba

Občianske združenie V.I.A.C. v spolupráci s Hotelom Roháč pripravili v rámci týždňa manželstva „Inšpiratívny večer“. Išlo o diskusiu s hosťami sprevádzanú minikoncertom. Téma stretnutia bola: Boh, manželstvo a hudba — v šťastí i nešťastí. Pozvanie prijali spevák skupiny Komajota Martin Husovský a manželia James a Beáta Evansovci z kapely Cukor a soľ. Hovorili o svojej…

„Valentínsky deň umenia“ plný tvorivosti

Študentky hotelovej akadémie na Slanickej osade  pripravili podujatie, ktoré sa nieslo v znamení   umenia a osláv sviatku sv. Valentína. V obchodnom dome Klinec v Námestove čakal na verejnosť bohatý program. Akcia  pozostávala z viacerých častí. Po úvodnom privítaní a príhovoroch sa predstali mladí talentovaní umelci. Študenti v rozhovore oboznámili aj širokú verejnosť o svojich aktivitách…

Dobrovoľná horská služba má už takmer 500 členov

Takmer 500 dobrovoľníkov dobrovoľnej horskej služby vykonáva svoju činnosť po celom Slovensku. Sú rozdelení do 9 oblastí. Dobrovoľní horskí záchranári pôsobia aj na Orave. Ich aktivity spočívajú v záchranných, ale i preventívno-výchovných činnostiach.Na Orave je 32 členov  a 9 seniorov, ktorí sa pravidelne stretávajú.  Zúčastňujú sa i taktických previerok, ktoré okrem iného preverujú ich schopnosti.…

Ples mladých v Oravskej Polhore píše už svoju desaťročnú tradíciu

Je len pár podujatí, ktoré sa už niekoľko rokov zapisujú do každoročných aktivít obce Oravská Polhora. Medzi takéto stálice patrí aj ples mladých, ktorý pokračoval svojim okrúhlym desiatym ročníkom. Ples oficiálne otvorili organizátori, kapela Neopolis, a pripomenuli dôležitosť kultúrnej tradície v obci. Záujem o podujatie pretrváva a tento rok sa v kultúrnom dome v Oravskej…

Pribudnú v Trstenej nové nájomné byty?

Mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré zasadalo v Trstenej bolo neúspešné. Na rokovanie neprišli bez ospravedlnenia niektorí poslanci a tak sa nemohla prerokovať a uzavrieť problematika vybudovania nových nájomných bytov. Zástupcovia mesta pred niekoľkými rokmi schválili zámer výstavby. Samospráva plánovala rekonštrukciu starej budovy niekdajšieho závodu ZŤS, ako aj vybudovanie nových nájomných bytov na sídlisku Západ. Pribudnúť by tak…

Cestári pracujú, aj keď nesneží

Aktuálna zimná sezóna v Žilinskom kraji zatiaľ so sebou priniesla iba 15 snehových dní   Žilina, 27. február 2014 – Nezvyčajne teplá zima priniesla radosť nielen vodičom, ale aj cestárom. Tí sa však nenudia ani vtedy, keď nie je sneh. Pracovná činnosť je prispôsobená aktuálnym klimatickým podmienkam a zameraná na bežnú údržbu. Správa ciest ZŠK, i napriek plusovým…

Projekt 72 HODÍN

BRATISLAVA, 19. 2. 2014 – Aj tento rok sa tisíckydobrovoľníkov v rámci projektu s názvom 72 HODÍN spoja, aby urobili niečo dobré pre seba a pre svoje okolie. Cieľom projektu, ktorý zastrešuje Rada mládeže Slovenska, je mobilizovať mladých ľudí, deti ale aj ich rodičov a ďalších príbuzných pri dobrovoľníckych rekonštrukčných prácach a aktivitách v sociálnej, kultúrnej a iných oblastiach. Organizátori európsky úspešného projektu 72 HODÍN navštívili v uplynulých dňoch (10. – 13. 2. 2014) 14 miest a obcíSlovenska, aby nadviazali kontakty s lokálnymi dobrovoľníckymi organizáciami…

Vitis Trophée Junior 2014 – Súťaž pre mladých somelierov

Bratislava, Námestovo, 18. februára 2014 – Mladí somelieri mali 13. a 14. februára skvelú príležitosť predviesť svoje nadanie na prvom ročníku súťaže Vitis Trophée Junior 2014. Somelierska súťaž určená pre študentov sa uskutočnila v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy EDUCO v Námestove. Najvyššie ocenenie získala ženská víťazka Karin Kováscová z Nových Zámkov. Organizátorom podujatia bola…