DOBROVOĽNÍ HASIČI SI UCTILI SV. FLORIÁNA

V NEBEZPEČNÝCH SITUÁCIÁCH ZACHRAŇUJÚ ĽUDSKÉ ŽIVOTY A ICH MAJETKY. AJ TO JE SÚČASŤOU POSLANIA DOBROVOĽNÝCH HASIČOV. Z PRÍLEŽITOSTI SVIATKU SV. FLORIÁNA, PATRÓNA HASIČOV, SA STRETLI NA SVÄTEJ OMŠI V NÁMESTOVE. SLÁVNOSTNÚ BOHOSLUŽBU CELEBROVAL DEKAN BLAŽEJ DIBDIAK. V HOMÍLII PRÍTOMNÝCH POVZBUDIL K HĽADANIU BOHA AJ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY DRUHÝM. POUKÁZAL AJ NA PRÁCU HASIČOV. DOBROVOĽNÍ HASIČI PÔSOBIA…