Prvá sprístupnená jaskyňa na Orave

Prvou sprístupnenou jaskyňou Oravy a Západných Tatier je Brestovská jaskyňa v Zuberci. Objavená bola v 19. storočí. Za národnú prírodnú pamiatku ju vyhlásili v roku 1979. V súčasnosti sa v nej nachádza 1890 metrov chodieb. Najstaršie kvaple majú viac ako šesťdesiattisíc rokov. Niektoré časti kvapľovej výzdoby však zničili ľudia. Brestovská jaskyňa je puklinovoriečna jaskyňa. Sú…