Keď manželstvo spojí hudba

Občianske združenie V.I.A.C. v spolupráci s Hotelom Roháč pripravili v rámci týždňa manželstva „Inšpiratívny večer“. Išlo o diskusiu s hosťami sprevádzanú minikoncertom. Téma stretnutia bola: Boh, manželstvo a hudba — v šťastí i nešťastí. Pozvanie prijali spevák skupiny Komajota Martin Husovský a manželia James a Beáta Evansovci z kapely Cukor a soľ. Hovorili o svojej…

„Valentínsky deň umenia“ plný tvorivosti

Študentky hotelovej akadémie na Slanickej osade  pripravili podujatie, ktoré sa nieslo v znamení   umenia a osláv sviatku sv. Valentína. V obchodnom dome Klinec v Námestove čakal na verejnosť bohatý program. Akcia  pozostávala z viacerých častí. Po úvodnom privítaní a príhovoroch sa predstali mladí talentovaní umelci. Študenti v rozhovore oboznámili aj širokú verejnosť o svojich aktivitách…

Dobrovoľná horská služba má už takmer 500 členov

Takmer 500 dobrovoľníkov dobrovoľnej horskej služby vykonáva svoju činnosť po celom Slovensku. Sú rozdelení do 9 oblastí. Dobrovoľní horskí záchranári pôsobia aj na Orave. Ich aktivity spočívajú v záchranných, ale i preventívno-výchovných činnostiach.Na Orave je 32 členov  a 9 seniorov, ktorí sa pravidelne stretávajú.  Zúčastňujú sa i taktických previerok, ktoré okrem iného preverujú ich schopnosti.…

Ples mladých v Oravskej Polhore píše už svoju desaťročnú tradíciu

Je len pár podujatí, ktoré sa už niekoľko rokov zapisujú do každoročných aktivít obce Oravská Polhora. Medzi takéto stálice patrí aj ples mladých, ktorý pokračoval svojim okrúhlym desiatym ročníkom. Ples oficiálne otvorili organizátori, kapela Neopolis, a pripomenuli dôležitosť kultúrnej tradície v obci. Záujem o podujatie pretrváva a tento rok sa v kultúrnom dome v Oravskej…

Pribudnú v Trstenej nové nájomné byty?

Mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré zasadalo v Trstenej bolo neúspešné. Na rokovanie neprišli bez ospravedlnenia niektorí poslanci a tak sa nemohla prerokovať a uzavrieť problematika vybudovania nových nájomných bytov. Zástupcovia mesta pred niekoľkými rokmi schválili zámer výstavby. Samospráva plánovala rekonštrukciu starej budovy niekdajšieho závodu ZŤS, ako aj vybudovanie nových nájomných bytov na sídlisku Západ. Pribudnúť by tak…