Diecézne stretnutie mládeže bolo prvýkrát na Orave

You are here: