Páračky v Kline

Oživiť staré tradície prišli viaceré vekové kategórie. Organizátori pripravili aj expozíciu historických exponátov.  Pozvaní boli i remeselníci, ktorí predviedli ukážky ľudovej tvorby. Atmosféru  spríjemnila folklórna hudba. Nechýbali ani tradičné šišky a občerstvenie.

ZŠ v Kline oslávila 50 rokov

Množstvo gratulácií, pochvál, ale čo je najdôležitejšie opodstatnených zaznelo na fungovanie základnej školy s materskou v Kline v rámci 50. výročia školy. Kultúrny program samotných žiakov konajúci sa uplynulú piatok v kultúrnom dome podkreslil fakt, že v Kline sa školstvo za spomínané obdobie naozaj pohlo dopredu.