Do slovensko-poľskej spolupráce poputuje 154,9 miliónov EUR

Žilina 2. marec 2015–Európska komisia schválila nový medzinárodný Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko v programovom období 2014-2020.Žilinský kraj bude vstupovať do tohto programu ako žiadateľ, ale i poskytovateľ eurofondov. Cieľom cezhraničnej spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie ich života v oblasti dopravy, vzdelávania, ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva v slovenských a poľských…