Za fingované manželstvá hrozí trestné stíhanie i majetková ujma

Národná jednotka boja proti nelegálnej migráciiÚradu hraničnej a cudzineckej políciiúspešneodhaľuje„sobášne podvody“.Dôvodom takýchto sobášov je predovšetkým získanie trvalého pobytu na našom území pre cudzinca a finančný zisk pre Slováka. Cudzinec, ktorý si zoberie Slováka, môže požiadať o trvalý pobyt na  Slovensku na päť rokov a zároveň získa neobmedzený vstup do celého schengenského priestoru. Tento rok už polícia odhalila tri prípady účelových manželstiev,…