Darovanie krvi

Dňa 10. februára 2014 od 8:00 v KD sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi. Darovať krv prišlo 59 darcov. Krv odobrali 56 darcom (19 žien a 37 mužov).  Traja boli vyradený a štyria boli prvodarcovia.  Z 56 darcov bolo 48 Lokčanov (doteraz najviac). Všetkým darcom ďakujeme.