Thurzovské slávnosti boli spojené s okrúhlym výročím Oravského múzea

Sezónu na Oravskom hrade otvoril už trinásty ročník Thurzovských slávnosti. Podujatie začalo
historickým sprievodom obcou v dobových kostýmoch. Na nádvorí neskôr pokračovalo príhovorom palatína Thurzu k poddaným, odovzdávaním povinných rent či kultúrnymi vystúpeniami umelcov.
Návštevníci mohli počas celého dňa obdivovať šermiarske súboje, dobové hry alebo ochutnávať tradičné slovenské jedlá. Tento rok sa predstavili aj sokoliari.