Bobrovskú púť navštívilo takmer 8000 veriacich

Začiatok bobrovskej púte siaha do roku 1834, kedy bola v Bobrove postavená prvá kaplnka. Táto tradícia má v obci svoje stále miesto. Svojim programom sa od ostatných na Slovensku odlišuje. Hlavným celebrantom sv. omše bol Mons. Anton Tyrol, ktorý tu prišiel po prvý krát v pozíícii generálneho vikára spišskej diecézy. Tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie prežívalo…