Spomínalo sa na M. Urbana, J. Klinovského

Orava „porodila“ množstvo dejateľov, spisovateľov a duchovne založených ľudí, ktorí ovplyvnili dianie na Slovensku, ale dokonca aj v zahraničí. Rabčice sú malinká obec, kde sa ku príkladu narodili velikáni: spisovateľ Milo Urban a cirkevný dejateľ, kanonik Jozef Klinovský. Spomínanie na Rabčických rodákov uplynulý nedeľu bolo akousi osvetou pre tých, ktorých zaujíma odraz historie v súčasnosti.