Páračky v Mútnom

Zimné dni a večery na dedine ako kedysi. Keďže svojho času nebolo elektriny, nebolo ani rádio či televízia, ľudia žili akosi družnejšie vo svojich starostiach i radostiach. Muži trávievali večery návštevou u susedov, alebo len tak na skok v krčme prepláchnuť si hrdlo. Ženy preberali počas večerov dedinskú politiku pri páračkách. Starosta obce Mútne Marián…