Námestie v Rabči má viac než mestský charakter

Revitalizácia námestia v Rabči vyznieva viac než pozitívne. Obec tým dostala priam mestský nádych. Z fondov Európskej únie sa nakoniec za vyše 90 tisíc eur postavila na zrekonštruovanom námestí Gaceľ takisto svetelná fontána, pričom celého priestoru dodáva v plnej permanencii nádherný rozmer. Na ziimu sú trysky v stave hibernácie, ale ani to nebráni k vysloveniu…

Oravská Lesná je komplexnou dedinou

Súťaže Dedina roka sa mohla zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokázala prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny, v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka. V rámci šiesteho ročníka pripadlo prvenstvo Oravskej Lesnej na ktorú môžu byť občania z regiónu náležite hrdí. Minulý týždeň v štvrtok sa…