Oravská Lesná je dedinou roka

Najmladšia oravská obec ležiaca na rozhraní Oravy, Kysúc a Poľska, v malebnom prostredí Slovenských Beskýd a Oravskej Magury – Oravská Lesná bola vyhlásená Dedinou roka 2011. Väčšina ľudí, ktorí do Oravskej Lesnej zavítali si ju spája so zimnými športami. Titul najkrajšia dedina roka sa však získava za akúsi komplexnosť. Nuž a Oravskej Lesnej takmer nič…