Hájovňa privítala heligónku po osemnásty krát

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava usporiadalo v spolupráci s obcou Rabčice už VIII. ročník stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni a XVIII. ročník rabčickej heligónky. Na záver leta je to pekná bodka, ktoré bolo na teplé dni až príliš chudobné. Dramaturgia akcie bola v tomto prípade postavená nielen na heligonkároch, ale širokospektrálnejšie Pod Babou Horou sa predstavili…