V Novoti používali novú technológiu budovania ciest

Obec Novoť využila novú technológiu pri výstavbe ciest. Zatiaľ iba skúšobne samospráva vybudovala niekoľko metrov cesty na periférii obce. Miestne komunikácie tak plánujú budovať novým spôsobom. Obec vďaka tomu ušetrí niekoľko tisíc eur.

Stavebných prác sa zúčastnili aj predstavitelia okolitých miest a obcí. So záujmom sledovali sofistikovaný spôsob budovania miestnych komunikácií.