Rekonštrukcie miestnych komunikácii v Novoti

Obec Novoť v súčasnom období prevádza aj rekonštrukciu ciest. Cesty vedú hlavne k novým rodinným domom, staré cesty sa tiež upravujú. Vznikajú aj nové cesty, nakoľko obec sa rozrastá, v nových lokalitách však treba riešiť aj inžinierske siete. Rekonštrukcie prebiehajú približne na dvanástich miestach v obci. Použité boli finančné zdroje z vlastného rozpočtu obce a…