Babínska stružlinka

Program tvorivých a poznávacích aktivít pre deti pod názvom „Babínska stružlinka“ zorganizovalo občianske združenie Orava Fénix. Okrem tvorivých dielní boli súčasťou aktivít aj výlety s cieľom spoznávania okolia a krás Oravy. Dvojdňový program ponúkol deťom viaceré možnosti ako tráviť voľný čas. Aktivitami sa organizátori snažili poukázať aj na pravé hodnoty našich predkov.