Multifunkčné ihrisko v Beňadove

V Beňadove pribudlo k areálu školy nové multifunkčné futbalové ihrisko.
Podľa slov starostky Ondrekovej hlavným problémom pri budovaní ihriska bola plocha a vyrovnávanie terénu.
Postupne sa pristúpilo k povrchovým úpravám plochy ihriska..
Nad inštaláciou kamerového systému, ktorý by monitoroval dianie na ihrisku obec zatiaľ neuvažuje.